فيلم پرس | پايگاه خبري فيلم ايران : ۲۰۱۷ بدترين سال سينماي بريتانياي از لحاظ تناسب جنسيتي
یکشنبه، 2 مهر 1396 - 12:17 کد خبر:650
فيلم پرس ـ پايگاه خبري فيلم ايران: مؤسسه فيلم بريتانيا در مطالعه‌اي دريافته است تنها ۳۱درصد بازيگران فيلم‌هاي توليد شده در ۱۰۴ سال اخير زن بوده‌اند كه در سال ۲۰۱۷ اين عدد به ۳۰درصد رسيده است.

فيلم پرس ـ پايگاه خبري فيلم ايران:

روزنامه گاردين با اشاره به اين گزارش نوشته است طبق اين مطالعه، تعادل جنسيتي صنعت سينما از لحاظ تاريخي دچار تغيير شده است. در آمارهاي «نوميد كننده» منتشر شده در روز چهارشنبه، در سال 1913، 31% بازيگران فيلم‌ها زن بوده‌اند و در سال 2017 اين نسبت به 30% رسيده است كه برخلاف توجه عمومي بوده است.

اين تحليل از آناليز بيش از 10هزار فيلم و 250هزار بازيگر به دست آمده است و آشكار مي‌كند تنها كمتر از يك درصد از فيلم‌هاي ساخته شده ميان 1913 تا 2017 اكثر بازيگرانش زن بوده است و تنها هفت درصد از 2000، تنها 4.5درصد از تمام فيلم‌ها توسط زنان كارگرداني شده و محبوب‌ترين واژه در عناوين فيلم‌هاي بريتانيايي «مرد» است كه 211 بار روي پرده ظاهر شده است و واژه «زن» 71 بار.

كيت ديكي در فيلمشناختي به عنوان معتبرترين بازيگران زن دهه اخير گفته است «خيال مي‌‌كردم وضع بهتر مي‌شود و اين به شدت نوميد كننده است. چرا چنين نبردي در كار است؟ به اندازه كافي بهتر نمي‌شود.»

وقتي موضوع به شخصيت مي‌رسد، كليشه‌ها تداوم پيدا مي‌كنند. هيچ زني هرگز در نقش يك گروهبان پليس بي‌نام يا بازپرس در يك فيلم‌هاي بريتانيايي نبوده است؛ اما زنان 94درصد فواحش بي‌نام را ايفاي نقش كرده‌اند، آماري كه براي ديكي زنگ اخطار بوده است.

گاريندر چانا به عنوان يكي از چهره‌هاي شاخص كارگردان مي‌گويد «تراژدي آنچخ ما درباره آن حرف مي‌زنيم آن است كه داستان‌هاي ما در كار نيست و فقدان عظيمي براي ما به عنوان يك ملت است و براي ما به عنوان يك صنعت. تمام ديدگاه‌ها درباره فيلم هماني كه بازتاب مي‌دهد ما كه هستيم.»

بيشتر فيلم‌هاي بريتانيايي درباره جنگ ساخته شده‌اند. در مجموعه 146 فيلم درباره جنسيت است. داده‌ها همچنين نشان مي‌دهد اوج و نزول‌هاي نوليد فيلم در دهه هشتاد بوده است، زماني كه مارگرت تاچر در صدر قدرت بود. استفان مك‌كانچي،‌سرپرست پروژه گفته است مردم داده‌هاي جنسيتي را «خفيف» در نظر مي‌گيرند؛ اما ابراز اميدواري كرده است فيلمشناخت براي فيلم‌دوستان جذاب باشد.

انتهاي پيام